Organisaties

Mensen maken de organisatie.

Mensen vormen je organisatie

Je wil je organisatie versterken en toekomstgericht uitbouwen. Je weet dat jouw mensen je organisatie vormen en dat je op hen steunt.

Sioe is er voor leiders en organisaties die inzetten op een mensgericht beleid en ondersteunt je via trajecten voor betrokken, veerkrachtige en competente mensen.

Onder een mensgericht beleid versta je o.a.:

 • Iedereen beschikt over de juiste competenties en kan deze passend inzetten
 • Ruimte voor zowel falen als succes
 • Ondersteuning bij het aangaan van uitdagingen
 • (Mentaal) veilige omgeving
 • Veerkracht vergroten
 • Persoonlijke ontwikkelingskansen
 • Respect voor andere(n) (meningen)
 • Open, opbouwende en duidelijke communicatie
 • Oog voor de volledige mens
 • Leidinggevenden die aan hun team werken
 • De organisatie als inspirerende plek
 • Integratie in alle processen en structuren

 

Om je ambities waar te maken, verkies je een praktijkgerichte expert die een persoonlijke aanpak hanteert.

Aanbod

In ons aanbod zitten 3 componenten verwerkt: steun (bij groei), uitdagen (naar verbreding) en versterken (door verdieping).

Groeitraject veerkracht
“Even flow, thoughts arrive like butterflies”
(Even flow – Pearl Jam)

Leidinggevenden gaan in dit traject aan de slag om mentale veerkracht te faciliteren in hun team. De teamleden kunnen bij hun leidinggevende terecht rond vragen over stress en werken zo naar een vroegtijdige oplossing. Bij burn-out situaties voelt de leidinggevende zich competent om hiermee om te gaan.

We starten met een infosessie waarin je meer duiding krijgt over mentale veerkracht. Iedere leidinggevende stelt vervolgens een eigen actieplan op om mentale veerkracht in het team te versterken. Vragen waarmee de leidinggevende aan de slag gaat zijn: hoe mentale veerkracht te integreren in de dagelijkse werking en welke preventieve acties te nemen rond stress en burn-out.

Doel: leidinggevenden hebben inzicht in mentale veerkracht en kunnen dit vertalen naar concrete acties binnen hun team.
(1-8 deelnemers)

Inhoud:

 • Infosessie mentale veerkracht, stress en burn-out
 • Workshop actieplan mentale veerkracht


Uitbreiding
: borging via 1op1 coaching met aandacht voor de uitdagingen bij de uitvoering van het opgestelde actieplan. De leidinggevende maakt zich de opgedane kennis eigen en pakt belemmeringen bij de uitrol aan. (3 sessies per leidinggevende)

Sparringpartner people
“Lets all get on with it”
(Discoverer, R.E.M.)

Je hebt een drukke agenda en er blijft nog weinig tijd over om aan de toekomst van je organisatie te werken. Er zijn veel dingen die tegelijkertijd je aandacht vragen.

Het kan dan interessant zijn om een sparringpartner naast je te hebben die jou ondersteunt om zo sneller te kunnen schakelen.
Als sparringpartner help ik jou om inzicht te krijgen in je uitdagingen rond de menselijke factor.
We gaan stilstaan en reflecteren, om zo te bouwen aan de toekomst van je organisatie.

Doel: je handelt meer vanuit balans en authenticiteit

Inhoud: Op maat

Groeitraject competentie
“If you give me one shot, I’ma take it
If you give me two more shots, I’ma make it”
(Warrior, Oscar and the Wolf)

In dit traject zetten we alles in op het aanleren van nieuwe competenties.  De focus ligt op één thema waarover je extra content aangereikt krijgt.
Als coach ondersteun ik je 1 op1 bij het aangaan van je uitdagingen om zo je slaagkansen te verhogen.
Groeien gebeurt buiten de comfortzone. Ik volg je op doorheen het traject.

Ook aankomend talent kan je via dit traject extra ontwikkelingskansen bieden.

Doel: versterken van menselijke weefsel in de organisatie

Inhoud:

 • Content
 • 6 coachsessies
 • Opvolging

Sioe King Groeitraject leiderschap
“The very thing you’re best at is the thing that hurts the most”
(King, Florence and the Machine)

Kies je voor ‘King’ dan kies je voor een intensieve samenwerking.
Je hebt je eerste medewerkers aangeworven of je hebt al een tijdje een goed team en wil dit naar een hogere versnelling brengen.
Investeren in je medewerkers vraagt veel van jou. Je wil meer aan je organisatie/team werken.

Bij het inzetten op die menselijke factor identificeren we 3 grote blokken:

 1. Ken jezelf, jij als leider (mindset, belemmeringen, leiderschapsstijl, …)
 2. Steunpilaar voor je team (feedback, opleiden op de job, moeilijke situaties, …)
 3. Meer impact (samenwerking, motiveren, communiceren, …)


Content en coaching worden afgewisseld met opvolging bij de integratie in de praktijk.
Je gaat aan de slag met je eigen cases.
Er wordt ingezet op bewustwording, persoonlijk development, reflectie en coachende vaardigheden.

Doel: je authentieke leiderschapsstijl vormgeven en verdiepen

Inhoud:

 • Deel 1
  We analyseren de huidige situatie en je gewenste situatie.
  Daaruit identificeren we jou groeipunten en stellen we een plan van aanpak samen waarmee je de komende maanden aan de slag wil.
  + 2 coachsessies ‘jij als leider’
 • Deel 2
  We gaan aan de slag met de uitvoering van je plan door middel van content, coaching en opvolging.

Interim leader support
(Synrise, Goose)

We gaan samenwerken voor een langere periode. Ik ondersteun jouw organisatie ad interim (1d/maand) in opdrachten met betrekking tot de menselijke factor.
Je haalt aanvullende expertise binnen om specifieke opdrachten uit te voeren.

Een paar voorbeelden:

 • Externe coach beschikbaar op de werkvloer om medewerkers te ondersteunen bij uitdagingen
 • Ondersteuning leidinggevende bij functioneringsgesprekken, evaluatiegesprekken, moeilijke gesprekken
 • Structuur brengen in de samenwerking
 • Intervisie
 • Projectleiding/coördinatie (mensgericht beleid)


Doel
: Verdere professionalisering van je organisatie

Van 'War for talent' naar 'Talent at work'

Voordelen van een mensgericht beleid

 • Aantrekkelijk imago als organisatie bij (potentiële) klanten en partners
 • Businessgroei
 • Uitval reduceren
 • Betere prestaties
 • Grotere betrokkenheid bij de organisatie
 • Wendbare organisatie bij uitdagingen
 • Blijvende inzetbaarheid mensen
 • Enthousiasme

Afhankelijk van de hulp die je wenst, werk ik een voorstel uit.
Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan en leg je uitdagingen voor.