Introvert & leiderschap

Introvert en leiderschap

Wat zijn introverte kwaliteiten?

Introverte leidinggevenden:

 • Luisteren en observeren
  Ze luisteren naar hun mensen en naar alle lagen van de organisatie.
  Ze luisteren naar nieuwe ideeën en kunnen deze naar waarde schatten.

 • Spreken
  Ze spreken als ze hebben nagedacht, gepassioneerd zijn of iets belangrijks te zeggen hebben.
  Ze gaan voor diepgang en ze netwerken als het nodig is.

 • Reflecteren
  Ze gaan niet over 1 nacht ijs.

 • Kunnen goed op zichzelf zijn
  Ze houden graag focus en kunnen lang doorgaan.

 • Leiden vanuit de basis
  Ze zijn zeer professioneel, bedachtzaam met oog voor iedereen.
  Ze hoeven niet noodzakelijk een podium om het beste van zichzelf te geven.
  Ze geven ruimte en vormen daarom een goeie combinatie met proactieve werknemers.
 
Bekende voorbeelden van introverte leiders zijn: Barack Obama, Albert Einstein, Angela Merkel, Bill Gates.
Dichter bij huis kennen we Stephanie Coorevits, Sam De Bruyn, Dirk De Wachter.
 
Dienende leiders leggen de focus op groei en welzijn van hun team. Ze hebben vaak meer introverte kwaliteiten.

Waarom er nu vaker nood is aan introverte kwaliteiten in leiderschap.

Onze huidige wereld wordt getypeerd door:

 • Snelle veranderingen
  Dingen zijn vluchtig en beweeglijk.
  De technologische veranderingen volgen zichzelf in snel tempo op.

  Beslissingen moeten sneller genomen worden en vereisen meer diepere expertise.
  De rollen in een bedrijf zijn onderhevig aan die verandering.
  Het is noodzakelijk om levenslang te leren.

 • Onzekerheid
  Je kan moeilijk voorspellen wat het effect van iets zal zijn.

  Het vraagt van leiders om onzekerheid te kunnen kanaliseren.

 • Complexiteit
  Veel info en onderlinge verbanden zijn moeilijk om te zien.

  Niemand kan nog in 1 persoon alle kennis bevatten.
  Het is daarom belangrijk om nieuwsgierig en diepgaand te verkennen op meerdere domeinen.

 • Vaagheid
  Er is niet de minste informatie beschikbaar.

  Dat maakt het belangrijk om te experimenteren.